Return to previous pageGroup AUTE16SA, week 15

Monday 06.04.2020

12:15 - 16:00
Langaton tiedonsiirto KL04BT42042-3003 / ETÄOPETUS
Alpo Anttonen
TITE16
AUTE16KA
AUTE16SA


Tuesday 07.04.2020

Wednesday 08.04.2020

11:00 - 14:00
Frami A140.1 (automaatiotekniikan labra 24)
Frami A140.2 (atk 30)
Laboratory Assignments in Automation 2 KC25ENGLB2-3004
Niko Ristimäki
IEPIP19
AUTE16SA


Thursday 09.04.2020

12:15 - 16:00
Virtualisointiympäristöt KL04BT53033-3003 / ETÄOPETUS
Alpo Anttonen
TITE16
AUTE16KA
AUTE16SA


Friday 10.04.2020

Saturday 11.04.2020