<< Return to previous pageGroup YKEJO19, week 04

Monday 20.01.2020

Tuesday 21.01.2020

Wednesday 22.01.2020

Thursday 23.01.2020

Friday 24.01.2020

14:00 - 20:00
Frami F128 (auditorio 248)
Tulevaisuuden esimiestyö KD00CD57-3001
Piia Uusi-Kakkuri
YLI19
YRKK19I
YTOJ19
YKUTU19
YRKK19R
YKEJO19


Saturday 25.01.2020