<< Return to previous pageReservations for week 34

        Frami F248 (boxi 8)


Monday 19.08.2019

Tuesday 20.08.2019

12:00 - 16:00
Frami F248 (boxi 8)
Urheiluakatemia


Wednesday 21.08.2019

Thursday 22.08.2019

Friday 23.08.2019

08:00 - 12:00
Frami F248 (boxi 8)
Urheiluakatemia


Saturday 24.08.2019