Return to previous pageReservations for week 07

        Kampustalo C2049 (teoria 23)


Monday 10.02.2020

08:00 - 09:45
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot TH00CE46-3001
TH20


10:00 - 11:45
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi SH00BY01-3004
TH20


12:15 - 14:00
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö THO5S18-3002
TH17


Tuesday 11.02.2020

08:15 - 09:45
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Molekyylibiologian perusteet ja perusmenetelmät TB00BV36-3001
19KABASJ
Marita Hiipakka videoluento

12:15 - 14:00
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Finnish Language 2 BA00BY81-3001
RN19


14:00 - 16:00
Kampustalo C2049 (teoria 23)
ryhmänohjauksia


Wednesday 12.02.2020

09:00 - 11:45
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Lääkehoidon perusteet ST00CE36-3001
TH20


12:15 - 16:00
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Tarinallisuus ryhmätoiminnassa SOSATO60-3005
SOS18C
SOS18B
SOS19A


Thursday 13.02.2020

08:00 - 11:45
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi SH00BY01-3004
TH20


Friday 14.02.2020

08:00 - 09:45
Kampustalo D1068 (fysioterapia)
Kampustalo D1070 (testilaboratorio)
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia BB00BS52-3001
FYS18


10:00 - 11:45
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Kliinisen kemian perustutkimukset II 7B00BV18-3001
19KABASJ
Kari Åkerman

12:15 - 14:00
Kampustalo C2049 (teoria 23)
Medication Management and Drug Calculations BA00BZ15-3001
RN19


Saturday 15.02.2020