Return to previous pageReservations for week 10

        Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)


Monday 02.03.2020

08:00 - 12:00
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kampustalo D2070 (simulaatio/kirurgia)
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu SHO10G13-3006
SH17A
Aikuisen kliininen hoitotyö


15:15 - 18:00
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia SH00BN52-3003
MSH19A
Perioperatiivinen hoitotyö


Tuesday 03.03.2020

08:00 - 11:45
Kampustalo D2070 (simulaatio/kirurgia)
Kampustalo D2075 (simulaatio)
Kampustalo D2064 (hoitotyö / teoria 40)
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu SH00BN80-3003
MSH19A
Työpajat ja simulaatiot


12:15 - 14:00
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia SH00BN52-3003
MSH19A
Vammaisen hoitotyö


14:15 - 15:15
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia SH00BN52-3003 / koe
MSH19A


Wednesday 04.03.2020

08:00 - 11:45
Kampustalo D2064 (hoitotyö / teoria 40)
Kampustalo D2070 (simulaatio/kirurgia)
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kampustalo D2075 (simulaatio)
KampustaloD2082 (reflektointi /ryhmätila)
Sisätautien hoitotyön harjoittelu SH00BN78-3004
MSH19B


12:15 - 16:00
Kampustalo D2075 (simulaatio)
Kampustalo D2070 (simulaatio/kirurgia)
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu SH00BN80-3004
MSH19B
Työpajat ja simulaatiot


Thursday 05.03.2020

08:00 - 11:45
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kansallinen ja globaali väestön terveys SH00BX85-3004
MSH20A


12:15 - 16:00
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö THO5S18-3002
TH17


Friday 06.03.2020

08:00 - 16:00
Kampustalo D2070 (simulaatio/kirurgia)
Kampustalo D2075 (simulaatio)
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu BD00BQ53-3001
TH19
Työpajat ja simulaatiot


Saturday 07.03.2020