<< Return to previous pageReservations for week 45

        Frami E (Prikka sali)


Monday 04.11.2019

08:00 - 16:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3005
RESTO19A


Tuesday 05.11.2019

08:00 - 16:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3005
RESTO19A


Wednesday 06.11.2019

Thursday 07.11.2019

Friday 08.11.2019

Saturday 09.11.2019