<< Return to previous pageReservations for week 40

        Frami A120.8 (Aistilaboratorio)


Monday 30.09.2019

15:15 - 17:00
Frami A120.8 (Aistilaboratorio)
Frami A450.1 (teoria 30)
Tuotekehitys YE00BI37-3001 / Vieraileva luennoitsija
BIELI17


Tuesday 01.10.2019

Wednesday 02.10.2019

Thursday 03.10.2019

Friday 04.10.2019

14:15 - 18:00
Frami A120.8 (Aistilaboratorio)
Frami A120.12 (Food Lab)
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Lihateknologia 3 KC03CE60143-3004
MKBIELI17


Saturday 05.10.2019