Return to previous pageGroup AGRO17B, week 02

Monday 11.01.2021

Tuesday 12.01.2021

Wednesday 13.01.2021

15:15 - 16:30
Verkkototeutus Food Business Challenge -kisan Kick Off -tilaisuus
Soila Huhtaluhta
AGRO17A
AGRO17B
AGRO18A
AGRO18B
AGRO19A
AGRO19B
AGRO20A
AGRO20B
BIELI17
BIELI18
BIELI20A
BIELI20B
RESTO17
RESTO18
RESTO20A
RESTO20B
MRESTO20
MRESTO21
MBIELI20
MBIELI21
MAGRO18
MAGRO19
MAGRO20
MAGRO21
BIELI19


Thursday 14.01.2021

Friday 15.01.2021

Saturday 16.01.2021