To frontpage   Return to previous page


Group AGRO22A, week 50

Monday 11.12.2023

Tuesday 12.12.2023

09:00 - 11:45
Frami A440.2 (teoria 56)
Agroteknologia KA00BW81-3010
Jori Lahti
AGRO22A
AGRO22B


Wednesday 13.12.2023

10:00 - 13:00
Frami A520.6 (teoria 45)
Agroteknologia KA00BW81-3010
Jori Lahti
AGRO22A
AGRO22B


13:15 - 15:00
Frami A420.6 (teoria 28)
Kotieläinten rehut ja ruokinta KA00BW71-3009
Jussi-Matti Kallio
AGRO22A


Thursday 14.12.2023

09:00 - 10:45
Frami A540.1 (teoria 46)
Maataloustuote- ja tarvikekauppa 9A00CY23-3002
Anu Katila
AGRO22A
AGRO22B


11:00 - 14:00
Frami A540.1 (teoria 46)
Agroteknologia KA00BW81-3010
Jori Lahti
AGRO22A
AGRO22B


Friday 15.12.2023

Saturday 16.12.2023