Return to previous pageGroup LITA19C, week 21

Monday 18.05.2020

14:30 - 15:30
Opiskelijafoorumi / Teams
Anne-Maria Aho
Johanna Koivula
Terhi Anttila
Heli Simon
Osmo Mäkiniemi
LITA19A
LITA19B
LITA19C
LITA19D
LITA18A
LITA18B
LITA18C
LITA17A
LITA17B
LITA17C


Tuesday 19.05.2020

Wednesday 20.05.2020

Thursday 21.05.2020

Friday 22.05.2020

Saturday 23.05.2020