To frontpage   Return to previous page


Group MAUTE21, week 50

Monday 11.12.2023

Tuesday 12.12.2023

Wednesday 13.12.2023

16:15 - 18:00
Frami E122 (konelabra)
NC-tekniikan laboratoriotyöt KL25AB30100-3003
Juho Yli-Suomu
MAUTE21


18:15 - 21:00
Frami A440.4 (atk 35)
Tietokoneavusteinen valmistus KL00BT60-3001
Kimmo Kitinoja
MAUTE21


Thursday 14.12.2023

Friday 15.12.2023

10:00 - 14:00
Frami A140.2 (atk 30 / automaatiotekniikan ja robotiikan simulaatiotila)
PC-pohjainen automaatiojärjestelmä ja sovellukset / VVO
Niko Ristimäki
AUTE21SA
AUTE21KA
AUTE20SA
AUTE20KA
MAUTE21


Saturday 16.12.2023