To frontpage   Return to previous page


Group MSH23K, week 11

Monday 11.03.2024

Tuesday 12.03.2024

Wednesday 13.03.2024

Thursday 14.03.2024

Friday 15.03.2024

08:00 - 09:45
Kampustalo C1058 (teoria 30)
Näyttöön perustuva hoitotyö SH00CN62-3010
Kristiina Store
Silja Saarikoski
MSH23K


10:00 - 11:45
Kampustalo C1058 (teoria 30)
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen + mahdollinen osaamiskoe SH00CO18-3008
Virpi Salo
MSH23K


12:15 - 16:00
Kampustalo D2064 (hoitotyö / teoria 40)
Kampustalo D2069 (reflektointi / teoria 40)
Kampustalo D2070 (simulaatio/kirurgia)
Kampustalo D2075 (simulaatio)
KampustaloD2082 (reflektointi /ryhmätila)
Sisätautipotilaan hoitotyö SH00CN98-3009
Marika Toivonen
Meri Matala-Aho
Hanna Keski-Saari
MSH23K


Saturday 16.03.2024