Return to previous pageGroup YLI19, week 41

Monday 05.10.2020

Tuesday 06.10.2020

Wednesday 07.10.2020

Thursday 08.10.2020

Friday 09.10.2020

Saturday 10.10.2020

09:00 - 16:00
Frami F128 (auditorio 248)
Tulevaisuuden esimiestyö KD00CD57-3002
Piia Uusi-Kakkuri
YTOJ20
YLI19