Return to previous pageGroup YLI23, week 40

Monday 02.10.2023

Tuesday 03.10.2023

Wednesday 04.10.2023

Thursday 05.10.2023

Friday 06.10.2023

14:15 - 21:00
Frami F128 (auditorio 248), keltainen
Tulevaisuuden lähijohtajuus 5E00DL17-3001
Emilia Kangas
YTOJ23
YRKK22R
YKUTU23
YRKK22A
YRKK22I
YLI23


Saturday 07.10.2023