Return to previous pageGroup YRAK20, week 15

Monday 12.04.2021

Tuesday 13.04.2021

Wednesday 14.04.2021

Thursday 15.04.2021

Friday 16.04.2021

14:15 - 18:00
Frami A210.2 (teoria 56)
Rakenteiden mekaniikka 8E00BE63-3002
Martti Perälä
YRAK20
RAKS21


Saturday 17.04.2021

08:00 - 14:00
Frami A210.2 (teoria 56)
Rakenteiden mekaniikka 8E00BE63-3002
Martti Perälä
YRAK20
RAKS21