Return to previous pageReservations for week 43

        Frami A520.7 (teoria 42)


Monday 19.10.2020

12:15 - 15:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Ruokaketjun kemia YE00BW49-3003
AGRO20A
AGRO20B


16:00 - 17:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Anniskelupassin testaus


Tuesday 20.10.2020

08:00 - 11:45
Frami A420.6 (teoria 28)
Frami A520.7 (teoria 42)
Ryhmä B Ruokaketjun vastuullisuus YE00BI09-3008
RESTO19B
AGRO19B
BIELI19
BIELI19B
RESTO19


12:15 - 16:00
Frami A420.6 (teoria 28)
Frami A520.7 (teoria 42)
Ryhmä B Ruokaketjun vastuullisuus YE00BI09-3008
RESTO19B
AGRO19B
BIELI19
BIELI19B
RESTO19


Wednesday 21.10.2020

08:00 - 12:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Conceptualizing services CA00BU18-3003
IEPFF20F
RESTO18


12:15 - 15:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Agroteknologia KA00BW81-3002
AGRO19B


15:00 - 16:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Kasvintunnistus


Thursday 22.10.2020

09:00 - 10:45
Frami A520.7 (teoria 42)
Agroteknologia KA00BW81-3002
AGRO19B


12:15 - 15:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Agroteknologia KA00BW81-3001
AGRO19A


15:15 - 18:15
Frami A520.7 (teoria 42)
Yritystalouden hallinta CA00BS64-3002
MRESTO20


Friday 23.10.2020

08:00 - 10:45
Frami A520.7 (teoria 42)
Ryhmä B Ruokaketjun vastuullisuus YE00BI09-3008
RESTO19B
BIELI19B
RESTO19
BIELI19


12:15 - 15:00
Frami A520.7 (teoria 42)
Luonnonmukainen tuotanto KA01DVVO12-3007
AGRO18B


Saturday 24.10.2020